Hydroponi

Hydroponi betyder egentlig bare at man dyrker i vand og ikke i jord.

 

Hvorfor hydroponi?

Der er flere grunde til at vælge den hydroponiske metode:

 

Man undgår at skulle løfte tunge baljer med jord.

Man undgår bakterier i gro-midlet.

Man kan styre gødningsindholdet i gro-midlet 100 %.

Man kan tilsætte ekstra ilt til rødderne, hvilket betyder, at planten vokser hurtigere.

Man bruger op til 90 % mindre vand.

Man kan tilbyde arbejde til handicappede, da der stort set ikke er nogen løft.

Man forkorter gro-tiden betydeligt.

 

Alt er naturligvis ikke kun fordele, så hvad er ulempen ved hydroponi?

Det koster betydelig mere at starte op.

Det kræver mere vedligeholdelse af anlægget.

Det kræver bemanding, som hele tiden skal holde øje med nærings-, ilt- og pH-værdien i vandet.

Sker der fejl, viser de sig meget hurtigt.