Hvad er hydroponi?

Vores mål er at bygge verdens første Co2-Neutrale hydroponiske cannabis-væksthus i 2018. Men hvad er hydroponi? Hydroponi betyder egentlig bare, at man dyrker i vand og ikke i jord. Men hvorfor vælger vi netop hydroponi som metode?

 

 

Hvorfor hydroponi?

Der er flere grunde til at vælge den hydroponiske metode:

  • Man undgår bakterier i gro-midlet.
  • Man kan styre gødningsindholdet i gro-midlet 100 %.
  • Man kan tilsætte ekstra ilt til rødderne, hvilket betyder, at planten vokser hurtigere.
  • Man bruger op til 90 % mindre vand.
  • Man kan tilbyde arbejde til handicappede, da der stort set ikke er nogen løft.

Alt er naturligvis ikke kun fordele, så hvad er ulempen ved hydroponi?

  • Det koster betydeligt mere at starte op.
  • Det kræver mere vedligeholdelse af anlægget.
  • Det kræver bemanding, som hele tiden skal holde øje med nærings-, ilt- og pH-værdien i vandet.