Patent

Vi er af den overbevisning, at man ikke hjælper de syge ved at tage patent på noget.

Vi vil gerne hjælpe de syge.

Vi vil konkurrere på lige vilkår.

Vi vil konkurrere på bedre produkter og på bedre service.

Vi vil gerne udkonkurrere de andre, der er på markedet.

Vi vil gerne tjene penge på det vi producerer og også gerne mange penge.

Vi vil ikke tage patent på noget.